Asil Patent & Danışmanlık

0352 222 05 02

0544 412 94 44

Blog

Ana Sayfa»Hizmetlerimiz»Faydalı Model Belgesi

Faydalı Model Belgesi

Patent veya Faydalı Model Belgesi, sanayi alanındaki bir buluşun sahibine bir kamu kurumu tarafından verilen, ekonomik değeri olan belgelerdir.  Bu belgeler, buluş yapan kişiye, buluşunu topluma açıklaması karşılığında, buluşu üzerinde belirli bir süre için “kişiye özel hak”  tanınarak korunmasını sağlarlar. Sağlanan koruma, patent almak amacıyla hazırlanan tarifname ve resimlerde açıklanan konu ile sınırlı olarak yazılan istemlerle belirlenecektir. Patent; başvuruda belirtilen konuya değil, açıklanan teknik çözüme nasıl ulaşıldığına verilecektir. Bunun anlamı, aynı teknik alandaki teknik sorunlara ilişkin birbirinden farklı çözüm yollarından her biri patent verilerek korunacaktır.

Buluşçu patent belgesi ile kendisine tanınan bu hak çerçevesinde;

  •  Buluşu kendisi kullanabilir
  •  Buluşun kullanımı için başka kişilere izin verebilir (lisans)
  •  Buluşu izinsiz kullananların önlenmesi için yasal yollara başvurabilir

Patent koruması açısından ülkeler birbirlerinden bağımsızdır. Buluşu yapan hangi ülkelerde patent koruması istiyor ise, o ülkeye patent verilmesi için başvurmak zorundadır.

Yorum Yap

*