Asil Patent & Danışmanlık

0352 222 05 02

0544 412 94 44

Avrupa Patenti Validasyonu

yurt-disi-patent1

Avrupa Patenti kapsamında yapılan başvuruların Türkiye’ de geçerli olabilmesi için Türkiye’ de validasyonunun sağlanması gerekmektedir.  Validasyon işlemi yapılabilmesi için Tarifname takımının Türkçe çevirisinin yapılması ve harçların ödenerek Türk Patent ve Marka Kurumu’ na sunulması gerekmektedir. Tarifname takımının patent başvurularının korumasında esas olduğu göz önünde bulundurularak tercümenin konusunda uzman çevirmenler tarafından yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Başvuru ile ilgili olarak hak kaybı ve yanlış anlaşılmaların önüne geçilebilmesi açısından bu durum dikkate alınmalıdır.

Validasyon işleminin Avrupa patentini tescil kararının Avrupa Patent Bülteninde yayınlanmasını takip eden 3 ay içerinde yapılması gerekmektedir. Bu sürenin aşılması halinde Türkiye’ de giriş yapılması mümkün olmamaktadır. Bu süre içerisinde tercüme için ilgili ücret ödenerek 3 ay ek süre talep edilmesi mümkündür.

Validasyon işlemi ile tescile bağlanan patent başvuruları için sicil ücretlerinin ödenmesi gerektiği unutulmamalı ve süresi içerisinde ödeme yapılarak hak kayıplarının önüne geçilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Benzer Yazılar