Asil Patent & Danışmanlık

0352 222 05 02

0544 412 94 44

Marka Yayınına İtiraz

copyright

Marka yayını, yapılan marka başvurularının şekli incelemeden geçtikten sonra, üçüncü kişilerin itirazı için resmi marka bülteninde ilan edilmesidir.

Resmi marka bülteninde ilan süresi  üç aydır. Bu üç aylık sürede resmi marka bülteninde ilan edilen markaya itiraz edilebilir.

Zaman zaman tescile engel olabilecek benzer bir markalar, resmi marka bülteninde ilan edilebilmektedir. Üçüncü kişilere, süresinde olmak şartıyla marka yayınına itiraz hakkı tanımıştır.

Yayına çıkan markaya aynı veya benzer mal ve hizmetlerde daha önceden başvurusu yapılmış veya tescil edilmiş benzer olabilecek karıştırılma ihtimali olan bir marka var ise, resmi marka bülteninde ilan edilen markaya itiraz edebilmektedir. Söz konusu yayına çıkartılmış olan marka başvurusu, kötü niyetle yapılmış ise; marka yayınına itiraz edebilmektedir.

Ayrıca kullanmış olduğunuz marka tescilli olmasa bile; marka hakkı, kullanım yoluyla elde edildiğini ispatlayacak bilgi ve belgeler var ise marka yayınına eskiye dayalı marka kullanım hakkınızı kullanarak itiraz edebilirsiniz.

Benzer Yazılar