Asil Patent & Danışmanlık

0352 222 05 02

0544 412 94 44

Etiket : Patent veya Faydalı Model Belgesi

Ana Sayfa»Etiketli yazılar "Patent veya Faydalı Model Belgesi"

Faydalı Model Belgesi

Patent veya Faydalı Model Belgesi, sanayi alanındaki bir buluşun sahibine bir kamu kurumu tarafından verilen, ekonomik değeri olan belgelerdir.  Bu belgeler, buluş yapan kişiye, buluşunu topluma açıklaması karşılığında, buluşu üzerinde belirli bir süre için “kişiye özel hak”  tanınarak korunmasını sağlarlar. Sağlanan koruma, patent almak amacıyla hazırlanan tarifname ve resimlerde açıklanan